Matlagets Middagar

Middagsfördelning

Här är på förslag från Niklas en tabell som visar hur middagarna fördelar sig över året.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Antal
1996 x x x x x x x x8
1997 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x36
1998 x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 41
1999 x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x40
2000 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x39
2001 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31
2002 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 34
2003 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31
2004 x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31
2005 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 29
2006 x x x x x x x x x x x x x x x x x 17
2007 x 1
Antal 7 8 9 8 9 8 5 8 6 7 6 6 5 6 4 9 4 10 8 4 7 8 4 7 3 5 7 7 7 5 5 5 6 7 7 5 5 7 9 6 6 8 8 9 7 9 7 4 5 6 6 4
Matlagets Middagar
Thomas Hallgren